Klátovské rameno – NPR

Číslo revíru: 
2-1040-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Organizácia: 
MsO SRZ Dunajská Streda
Popis revíru: 

Klátovské rameno od ústia Dolnobarského kanála po pramene.