Jakuboviansky potok

Číslo revíru: 
4-0810-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Sabinov
Organizácia: 
MO SRZ Sabinov
Popis revíru: 

Jakuboviansky potok od ústia po pramene a potoky Telek a Šalgov od ústia po pramene.