Detviansky potok

Číslo revíru: 
3-0670-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Detva
Organizácia: 
MsO SRZ Zvolen
Popis revíru: 

Detviansky potok od ústia do rieky Slatina v meste Detva po pramene vrátane prítokov.