Čierna voda č.1

Číslo revíru: 
2-0320-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Galanta
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Galanta
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pri Starom lese po čerpaciu stanicu pri sútoku Stoličného potoka, staré koryto Čiernej vody od ústia do Malého Dunaja pod obcou Dolný Chotár po stavidlo pri obci Čierna Voda. Holecov kanál a vodná plocha Fekete ér pri obci Kráľov Brod a Kráľovobrodský kanál. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.