VN Vývrať č. 2

Číslo revíru: 
1-1440-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MsO SRZ Záhorie
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (16 ha) pri meste Modra. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.