Somolický potok

Číslo revíru: 
3-3820-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Turčianske Teplice
Organizácia: 
MO SRZ Turčianske Teplice
Popis revíru: 

Somolický potok (Hájsky) od ústia do potoka Dolinka po pramene.