Rybník Podbanské

Číslo revíru: 
3-3480-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Vodná plocha dvoch (2) rybníkov cca 100 m od sídla firmy Yazaki, po pravej strane štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku (parc.č. 7116/2 a 7116/4) pri meste Prievidza.