Radiša č.2

Číslo revíru: 
2-2170-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Bánovce nad Bebravou
Organizácia: 
MO SRZ Bánovce nad Bebravou
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Radiše od splavu nad obcou Kšinná po pramene s prítokom Závada od ústia po pramene.