Mostovka

Číslo revíru: 
4-1490-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Svidník
Organizácia: 
MO SRZ Svidník
Popis revíru: 

Potok Mostovka od ústia po pramene a potoky Jedlinka, Jarok, Mirošovec a Rostocký potok od ústia po pramene.