Michalovka

Číslo revíru: 
3-2250-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Námestovo
Organizácia: 
MO SRZ Nálepkovo
Popis revíru: 

Michalovka od ústia do VN Orava po pramene.