Lúčkovský potok

Číslo revíru: 
3-2080-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Lúčkovský potok od ústia do kanála pri obci Ladce po pramene.