Hankovský potok

Číslo revíru: 
4-0510-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Rožňava
Organizácia: 
MO SRZ Rožňava
Popis revíru: 

Hankovský potok od ústia po pramene a potoky Slavošovský, Rochovský, Ochtinský, Lesný, Hončiansky a Rozložnica od ústia po pramene.