Bradová

Číslo revíru: 
3-0270-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Žilina
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Potok Bradová od ústia do Rajčanky pri cestnom moste Žilina - Strážov po pramene.