Poľovnícke združenie LOS

IČO:

31990657

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LOS

Dátum vzniku:

27.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svetlice 1, Svetlice, 06715

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520861 - Svetlice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený