Podujatia OPK a OkO SPZ (Farbiarske skúšky duričov)

Farbiarske skúšky duričov ktoré sa uskutočnia dňa 4.11. vo Veľký Krtíš a 12.11. Michalovce