Zubáč volžský

Menší druh dravej ryby.

 

 

 

 

 

latinsky: Sander volgensis
anglicky: Volga Pike perch, East european Pike perch
nemecky: Wolgazander, Steinschill

3 - 5 rokov

Ostriežotvaré Apríl - Jún
Ostriežovitá

40 až 70 cm

dravec

110 cm

10 rokov

dve chrbtové plutvy

drobné zuby v ústach

okolo oka má šupiny