Zubáč obyčajný

Nezameniteľná dravá ryba s nezameniteľnými očami. U nás nepôvodná, ale ceľmi rozšírená najmä vo vodných nádržiach a nížinných riekach.

 

 

 

 

 

latinsky: Sander lucioperca
anglicky: Pike perch
německy: Zander

3 - 5 rokov

Ostriežotvaré Apríl - Jún
Ostriežovitá

40 až 70 cm

dravec

110 cm

15 rokov

dve chrbtové plutvy

zuby v ústach

okolo oka nemá šupiny