Zubáč – dravec so skleným pohľadom

Na ulovenie zubáčov zdržiavajúcich sa často na dne a loviacich v skupinách je metóda lovu naťažko veľmi vhodná. Zubáče obľubujú tenké nástražné rybky dlhé 7-15 cm! Väčšie rozrežeme a predkladáme iba kúsky, Na menšie nastražené rybky stačí háčik veľkosti 2-6, ktorý zapichneme pri hlave alebo chvoste. V prípade nastraženia väčších rýb zapichneme ešte jeden troj háčik do boku ryby, aby bol záber istený.

Predkladanie nastraženej ryby je jednoduché, vykonáva sa na montá­ži na lov na ťažko alebo s plávajúcim telesom tak ako pri love šťúk, iba trošku jemnejšie.

Ak sa pri love zubáčov môžu objaviť aj šťuky, v každom prípade použijeme tenký oceľový nadväzec. Inak stačí vlasec alebo tenká karbónová šnúra s priemerom 0,22-0,28 mm.

Olovená záťaž má byť, taká ľahká ako je to len možné, a iba taká ťažká, nakoľko je to nevyhnutné.

Zubáče sú opatrné ryby, nástrahu pustia hneď, ako pocítia malý odpor. V pokojných vodách odporúčame

 

maximálnu záťaž 45 g, v tečúcich vodách maximálne 70 g. Väčšia zá­ťaž nie je na lov zubáčov vhodná, pretože iba málo záberov by bolo úspešných. Zásek nasleduje hneď po zábere. Špička prúta má smero­vať rovno k nástrahe, aby na ňu mo­hol zubáč bez prekážok zabrať.

Iba v tečúcich vodách má špička smerovať strmo nahor, aby bola šnú­ra čo najviac vonku z vody a nebola pod tlakom prúdu. Záber aj v tomto prípade signalizuje závesná signál- ka. Dobre poslúži aj elektrický signalizátor, keďže zubáče sa najlepšie lovia za súmraku a v nočných hodi­nách.

Výstroj

Na lov zubáčov odporúčame použí­vať prút dlhý 3,00-3,60 m, s vrhacou záťažou 20-50 g a s parabolickou ak­ciou. Mimoriadne dobré sú prúty používané aj pri love kaprov, s testo­vacou krivkou 2 lbs. Výstroj doplna navijak s pevnou cievkou a s vlas­com silným 0,25 mm alebo so splie­tanou šnúrou hrubou 0,12-0,15 mm.