Výlov rybníkov

Výlov rybníka je vyvrcholením celoročnej práce rybárov, pri ktorej sa zberá ovocie aj niekoľkoročnej práce. Hlavným obdobím výlovov sú jesenné mesiace. Prakticky ukončujú rybársku sezónu a sú jej vyvrcholením. V tomto období je ryba najťažšia a z ekonomického hľadiska aj najzaujímavejšia.

Výlovy predstavujú prvú časť zúročenia práce rybárov. Druhou časťou je vlastná produkcia a predaj rýb.

Pri nepriaznivých podmienkach sa môžu výlovy uskutočniť aj skôr, aby sa obmedzili straty napríklad dusením rýb z nedostatku kyslíka. Niekedy sa loví na jar, a to najmä v menších komorových rybníkoch, ktoré sú určené na prezimovanie rybej osádky.

V prvej fáze výlovu sa rybníky sťahujú. To znamená, že sa znižuje hladina vody. Znižovanie hladiny vody musí byt postupné vzhľadom na možnosti odtoku a tiež vzhľadom na ryby chystajúce sa na zimovanie. Postupným vypúšťaním sa má docieliť to, aby sa ryby stiahli do loviska pri hrádzi. Na druhej strane je tiež potrebné rešpektovať náchylnosť rýb na znížený obsah kyslíka vo vode a následné nebezpečenstvo úhynu rýb. Vypúšťanie rybníkov trvá aj dlhšie ako mesiac.

Pred vlastným lovením sa rybník strojí. Pod týmto pojmom sa rozumie posledné odpustenie vody a príprava náradia a potrebnej mechanizácie na lovenie rýb. Včasráno, ešte pred východom slnka, sa robí naháňka - pešiaci tyčami naháňajú ryby dole k lovisku. Lovisko je najhlbšia časť rybníka, je pri výpustnom zariadení a spravidla býva so spevneným dnom. Po čiastočnom spustení vody sa postaví do prítoku na dne plot. Ten zabraňuje prirodzenému plávaniu - unikaniu rýb proti toku. Plot sa vytvorí zo siete, ktorá je zavesená na drevených žrdiach. Nasleduje vztýčenie plota. Po ďalšom odpustení vody sa uskutoční záťah. Po tejto príprave - strojení, sa rozdáva nevod - sieť, ktorou sa robí záťah okolo loviska. Pri záťahu je zatiahnutá sieť, do ktorej sú zachytené lovené ryby. Nevod ťahajú na lane pešiaci (rybári ťahajúci sieť na lane v plytkej vode a po brehu) a aj za pomoci lodiek (člnov). Pred samotným záťahom aj počas neho sa búcha na hladinu vody, a tým sa naháňajú ryby do priestoru záťahu.

Po pretiahnutí loviskom sa sieť vyťahuje do lodiek, čím sa zmenší priestor vo vnútri siete a dochádza k vyjadreniu. Po zatiahnutí siete sa ryby z jadra siete vyberajú pomocou keserov - podberákov. Sieť s nalovenými rybami je v tomto čase najčastejšie zavesená na loďkách nad loviskom. Pri začatí vybera-nia rýb z nevodu sa najskôr vyberajú citlivé ryby, ktoré by rýchlo uhynuli, ako napríklad zubáče, šťuky, marény a podobne. Až potom sa vyberajú kapry, a to obrovským keserom (akýsi podberák na žeriave), alebo podberákmi. Z kesera sa kapry dostávajú na prebierku, kde sa brakujú - triedia.

Ostatné ryby sa tiež triedia jednak podľa druhov a jednak podľa veľkosti, prípadne sa odstránia choré, uhynuté alebo veľmi poranené ryby. Pretriedené ryby sa vážia a nakladajú na transportné prostriedky za účelom odvozu, spravidla do sádok alebo priamo na vysadenie do chovných alebo do rybárskych revírov.

Výlov veľkého rybníka trvá aj niekoľko dní. Po vybraní rýb z rybníka zostáva rybník vypustený na zimovanie. Pri zimovaní dôjde k premrznutiu dna, a tým k jeho čiastočnému očisteniu od parazitov a nežiaducich škodcov. Z toho dôvodu sa rybníky tiež dezinfikujú vápnom - vápnia.

Zdroj: Stanislav Cifra a kolektív