Úhor obyčajný

Nezameniteľná dravá ryba s hadovitým telom preslávená svojou trecou migráciou do Sargasového mora.

 

 

 

 

 

latinsky: Anguilla anguilla
anglicky: Eel
nemecky: Aal, Flussaal

10 - 15 rokov

Úhorotvaré September - November
Úhorovitá

50 až 80 cm

všežravec, dravec

150 cm

20 rokov

koža bez šúpín, sú hlboko vrastené do tela

dlhé hadovité telo

nemá brušné plutvy