Uchopenie za žiabre

Aj toto je jednoduchý spôsob vylovenia rýb, hlavne v prípade väčších šťúk a zubáčov, ktorých krk je taký hrubý, že by sme ho len ťažko chytili rukami. Vyčerpanú rybu pritiahneme bližšie k sebe a štyri prsty zakvačíme do žiabrového viečka, pričom palcom zvonka pritlačíme.
Pozor! V každom prípade dbáme na to, aby sme mali štyri prsty pred prvým žiabrovým obiúkom, keďže u šťúk sú plné drobných zubov ostrých ako britva.
Ak vložíme ruku do žiabrového oblúka, spôsobíme si krvácajúce poranenia. Ak rybu bezpečne držíme, žiabrové viečko posunieme smerom k ústam až k bodu, kde sa žiabrový oblúk pripája k spodnej časti hlavy. Vytiahneme rybu z vody.
Vel'a rýb sa v tomto momente začne prudko hýbať. Rybu silno držíme, nenecháme ju spadnúť, inak by sme sa mohli poraniť alebo by sme úlovok stratili.
V rybárskych potrebách sa dajú kúpiť špeciálne vylovovacie rukavice, ktoré nás ochránia pred rizikom poranenia. Pre menej skúsených rybárov je to dobrá investícia.
 
Vylovením za žiabre môžeme uvoľniť už za niekoľko minút a rybu môžeme ošetriť bez toho, aby sme ju museli viackrát položiť. Pri tejto metóde šťuky samy otvoria ústa, takže uvoľnenie háčika nie je žiadny problém.
Je to bezpečná metóda pri väčších rybách, vyžaduje však prax a rozhodné držanie.