Uchopenie za krk

Táto forma vylovenia rukami je dosť bezpečná na vylovenie malých a stredne veľkých šťúk, zubáčov alebo väčších ostriežov. Ak je ryba vyčerpaná a bezvládne leží na boku, jednoducho ju chytíme za krk za žiabrovými viečkami.
Pri ostriežoch a zubáčoch treba dbať na to, aby sme dlaňami stlačili ostne chrbtovej plutvy, inak by sme sa pichli. Bolo by to veľmi nepríjemné. Nezľaknime sa, ak sa začne ryba trepotať.
Držme ju silno na jednej strane palcom, na druhej ostatnými štyrmi prstami a vezmeme si ju pred seba. V nijakom prípade ju nenechajme od úľaku padnúť späť do vody, pretože v poslednej minúte by sme mohli korisť stratiť. 
CamScanner