Uchopenie sumcov

Na spodnej a hornej čeľusti sumcov sa nachádza chrup v tvare podkovy, za ktorý ich môžeme vytiahnuť z vody podobne ako ostrieže. Pri menších exemplároch palcom uchopíme spodný chrup a rybu vytiahneme na breh.
Pri väčších exemplároch použijeme aj ostatné štyri prsty a spodný chrup podoprieme palcom. Takto dokážeme väčšiu silu na vytiahnutie až 30-kilového sumca na breh alebo do člna.

Sumec nemá obzvlášť veľké zuby, napriek tomu odporúčame používať rukavice, pretože aj malé zuby nám môžu natrhnúť kožu. Okrem toho rukavice zabezpečia istejšie držanie. Po jemnom údere do hlavy sa sumec ešte raz pokúsi o únik a vyčerpá aj posledné sily, takže rybára nezastihne nepríjemné prekvapenie, ked ho chce vytiahnuť z vody.
Ak chceme rybu vytiahnuť do člna, treba dbať na to, aby sme ju neťahali na bruchu. Sumca zodvihneme čo najvyššie vedľa člna a najprv položíme do člna jeho hlavu. Tenšia zadná časť sa potom sama zošmykne dovnútra. Ak by sme ho ťahali na bruchu, mohol by utrpieť vnútorné poranenia. 
 

Ľahký úder po hlave 

Pre použitie techniky uchopénia sumcov platí, že na prvý pohl'ad vyčerpaná ryba pri vyťahovaní z vody opäť naberie sily a môže prekvapiť zarazeného rybára. Skúsení lovci sumcov pred tým, než rybu uchopia špeciálnym hmatom na sumce, rukou trochu udrú vyčerpanú rybu po hlave.