Uchopenie ostriežov

Menšie ostrieže vylovujeme z vody jednoducho na šnúre. Aby sme sa vyhli strate koristi, väčšie exempláre vylovujeme týmto spôsobom. Ostrieže obyčajné majú na hornom a spodnom pysku dve zatvrdliny v tvare podkovy, ktoré sú plné drobných zúbkov a sú ako šmirgľový papier.
Za ne môžeme ostrieže bezpečne chytiť. Palec jednoducho zakvačíme z vnútornej strany do spodného pysku ostrieža a zvonka pritlačíme ohnutý ukazovák. Takto chytená ryba nám už prakticky nemôže uniknúť, akokoľvek sa o to pokúša. Aj tu platí rozhodné uchopenie a silné držanie, ak sa ostriež začne zmietať.