Tolstolob pestrý

Dovezený druh veľkej kaprovitej ryby. Živý sa živočíšnym planktónom. Dorastá do veľkých rozmerov a ťažko sa loví.

 

 

 

 

 

latinsky: Arisichthys nobilis
anglicky: Big head Carp
nemecky: Marmorkarpfen

3 - 8 roky

Kaprotvaré umelý výter
Kaprovitá

60 až 90 cm

plankton

130 cm

17 rokov

veľká hlava

nízko vsadené oči

škvrny po tele