Tolstolob biely

Dovezený druh veľkej kaprovitej ryby. Živý sa živočíšnym planktónom. Dorastá do veľkých rozmerov a ťažko sa loví.

 

 

 

 

 

latinsky: Hypophthalmichthys molitrix
anglicky: Silver Carp
nemecky: Silberkarpfen

6 - 7 rokov

Kaprotvaré umelý výter
Kaprovitá

60 až 90 cm

bylinožravec

110 cm

20 rokov

veľká hlava

nízko vsadené oči