Šťuky útočiace z úkrytu

Šťuka nie je vyslovene ryba žijúca na dne, napriek tomu sa za určitých okolností dá loviť aj metódou naťaž­ko. Šťastie sa oplatí skúšať najmä v zime, keď sa častejšie zdržiavajú v blízkostí dna. Keďže šťuky majú veľmi dobre vyvinutý čuch, mnohí rybári používajú ako nástrahu silno zapachajúce morské ryby, ako sú makrely a slede. V tom prípade je jedno, či predkladáme celú rybu alebo len kúsky. Samozrejme, ako nástrahu môžeme použiť aj iné druhy rýb (plotice alebo ostrieže), ak sú dosť veľké a vážia aspoň 250 g. Rybku, ktorú použijeme ako nástrahu, narežeme na oboch bokoch, takže bude intenzívnejšie voňať pod vodou. To majú šťuky veľmi rady. k na dne nie sú prekážky ani vodné rastliny, nástrahu môžeme predkladať priamo na dne. Klasická montáž n šťuky pozostáva z jednoduchej udice určenej na lov položením vybavenej priebežnou záťažou a (oceľovým) nadväzcom dlhým 80- 120 cm. Takáto udica už skonco­vala s mnohými šťukami. Ak je dno bahnité alebo zarastené vodnými rastlinami, nástrahu pred­kladáme o čosi vyššie nad dnom. K tomu vložíme do úst mŕtvej ná­strahy plávajúce teleso, aby sa vzná­šala. V obchodoch sa dajú kúpiť v rôz­nych veľkostiach plávajúce telesá z balzového dreva, ale rovnako dob­ré sú aj tie, ktoré sú vyrobené z polystyrénu (tuhá pena), keďže majú rovnakú vztlakovú silu. Okrem toho šetria našu peňaženku. Výška sa nastavuje pomocou protizávažia na nadväzci. Nástraha však musí v každom prípade stúpnuť v celej dĺžke nadväzca. Druhým spôsobom predkladania vznášajúcej sa nástrahy je montáž s podvodným plavákom, ked sa ná­straha vznáša pomocou malej bub­linky alebo iného plávajúceho telesa. Výška sa dá nastaviť aj pri tomto spôsobe v závislosti od toho, ako pri­pevníme plávajúce teleso k montáži. Podľa veľkosti nastraženej ryby používame montáž s dvoma alebo tro­ma háčikmi. Jeden háčik zapichne­me do úst ryby, druhý (trojháčik 6 /0) do boku. V prípade veľkej ná­strahy zapichneme jeden háčik aj do chvostovej časti, iba tak sa dá zabezpečiť, aby sa aspoň jeden z háčikov zasekol do úst šťuky plných zubov. So zásekom nesmieme otáľať. Šťuka zvyčajne vezme rybu do úst, pláva s ňou niekoľko metrov, otočí si ju v ústach a hlavou dole ju zhltne. Ak zasekneme príliš skoro (maxi­málne 30 sekúnd po zábere), dá sa vyhnúť tomu, aby sa háčik zasekol príliš hlboko a dal sa vybrať iba veľmi ťažko. Tvm zvýšime šancu na prežitie rýb, ktoré musíme alebo chceme hodiť naspäť do vody, keďže háčik sa zasekne iba do vonkajšej časti úst ryby a nie do hrdla. Po nahodení postavíme prút na dva držiaky, špičkou smerujúcou k predkladanej nástrahe, tak môže ryba bez prekážok odvinúť šnúru bez toho, aby cítila akýkoľvek odpor. Záber vidíme na zavesenom alebo elektrickom signalizátore.

 

Výstroj

Na lov šťúk naťažko s veľkou nastraženou rybou budeme potrebovať prúty dlhé 3,00 - 3,30 m, s vrhacou záťažou 50 - 200 g a parabolickou akciou. Navijak s pevnou cievkou a so splietanou šnúrou silnou 0,16 - 0,20 mm alebo s vlascom hrubým 0,30 mm je vhodný aj na kapitálne exempláre.