Rybárstvo na Slovensku

Rybárstvo na Slovensku

Slovensko je rajom v stredne Európe čo sa týka rybolovu. Na Slovenku je množstvo vodných plôch, jazier, rybníkov ktoré sú bohaté na ryby. Je to vďaka tomu že naše rieky nie sú tak známe ako zahraničné vodné toky ako napríklad v Rakúsku, Nemecku či v Čechách a z toho dôvodu nie sú pod takým veľkým tlakom rybárov. Slovensko má najviac národných parkov na jeden kilometer štvorcový a vzhľadom na túto skutočnosť máme množstvo nedotknutých vodných tokov s pôvodnou a nenarušenou faunov a flórov. Tieto fakty podčiarkujú aj to že v našich končinách sa vyskytuje rôznorodý hmyz ktorým sa živia ryby v našej čistej prírode a tak zachovávajú rod a nemigrujú do zahraničia. Je veľmi dôležité chrániť náš ekologický systém a zveľaďovať naše vodné hospodárstvo.