Ostriež obyčajný

Beťne vyskytujúca sa ryba ktorá sa nedá zameniť s iným druhom ryby. Výrazné pruhy na bokoch tela. Táto ryba žije vo vätšine našich vôd.

 

 

 

 

 

 

latinsky: Perca fluviatilis
anglicky: Perch
nemecky: Barsch, Flussbarsch

2 - 5 roky

Ostriežotvaré Apríl - Máj
Ostriežovitá

15 až 30 cm

dravec

60 cm

15 rokov

výrazné vysoké telo

drobné, tuhé a veľké šupiny

veľké ústa

5 až 9 tmavých pruhov na bokoch tela

červené plutvy