Navijak

Navijak je skrutkou pripevnený k rukoväti prúta a slúži ako zásobník šnúry, respektíve umožňuje jej dávkovanie bez odporu. Okrem toho má aj úlohu brzdy pri zdolávaní unikajúcich alebo silno bojujúcich rýb a zabraňuje roztrhnutiu šnúry. Existuje viac typov navijakov. V špecializovaných predajniach žiadajme navijak s pevnou cievkou. Ostatné modely sú vyrobené na špeciálnejšie metódy. Kapacita cievky má byť približne 150 – 200 metrov pri hrúbke šnúry 0,25 mm. Kapacita cievky je uvedená na nej. Niektoré navijaky sa dodávajú s náhradnou cievkou. Cievky sa dajú vymeniť niekoľkými pohybmi rúk za pár sekúnd. Výhoda: Na dve cievky môžeme navinúť rôzne šnúry. Takto budeme na vode schopný flexibilnejšie reagovať  ma stále meniace sa podmienky. Len o čosi menšiu úlohu zohráva prevod rybárskych navijakov. o znamená, koľkokrát sa na jedno otočenie kľučkou otočí rotor okolo cievky. Tak 6:1 znamená, že na jedno otočenie kľučkou sa rotor otočí šesťkrát. Čím väčší je prevod, tým rýchlejšie sa navíja šnúra. Osobne odporúčam stredne rýchly prevod 5:1. Príslušné údaje sú spravidla uvedené po anglicky na plášti navijaka alebo na cievke ako „gear ratio“. Každý rybársky navijak musí fungovať bezproblémovo, rovnomerne a ľahko. Pred tým, než si navijak kúpite, pohýbte rotujúcim preklápačom a presvedčte sa, či sa pri otočení páčkou ľahko zatvára. Vodič šnúry, cez ktorý sa šnúra dostáva na cievku navijaka, beží v ideálnom prípade na guľkovom ložisku. Je to miesto, ktoré je počas rybolovu najviac zaťažené. Najdôležitejšou časťou navijaka je brzda, ktorej úlohou je spustiť šnúru z cievky v prípade bleskurýchleho unikania zaseknutej ryby a tak zabrániť pretrhnutiu šnúry. Brzdu treba vždy nastaviť na silu použitej šnúry. Najlepšie je, ak šnúru vedieme cez očká prúta a poprosíme kolegu rybára, aby ňou pri zatvorenom rotujúcom preklápači potiahol. Ak je prút v poslednej tretine svojej akcie, šnúra sa musí odvinúť z cievky, vydávajúc rapkavý zvuk. Navijak, ktorý šnúru dávkuje ťažko a zasekáva sa je zlej kvality určite si ho nekúpte. Ak stratíme obrovskú rybu, lebo navijak v rozhodujúcej chvíli nefungoval správne, je neskoro a môžeme nad tým už iba lamentovať. V súčasnosti vyrábane navijaky sú vybavené prednou alebo zadnou brzdou. Zadná brzda je montovaná na zadnú časť tela navijaka a nastavuje sa otočnou hlavou rovnako ako predna brzda, ktorá sa nachádza na prednej strane cievky. Výber závisí od toho, ktorý typ vieme lepšie používať. Zadné brzdy sa podľa môjho názoru kazia menej často.

PLNENIE CIEVKY

Pri navíjaní šnúry na cievku treba dbať na výšku cievky. AK cievka nie je úplne naplnená, pri nahadzovaní bude trecí odpor odvíjajúcej sa šnúry príliš veľký a nedá sa hodiť dostatočne ďaleko. Ak je však cievka naplnená nad okraj, pri nahadzovaní závity šnúry samovoľne zoskočia z cievky a zamotajú sa. Cievka je naplnená správne, ak je medzi navitou šnúrou a okrajom 1mm

ÚDRŽBA NAVIJAKA

Rybársky navijak je super vec a občas vyžaduje údržbu. Počas zimnej rybárskej prestávky odskrutkujte telo navijaka, odstráňte opotrebovaný olej a naneste nový. Špeciálny olej nakvapkaný na rotujúce časti na dlhé roky zabezpečí správne fungovanie navijaka. Nečistoty z povrchu odstráňte vlhkou handričkou tak, aby sa nedostali dovnútra navijaka.