Lov pstruhov

Lov pstruhov

Lov pstruhov je špecifická kategória lovu. Pstruh je veľmi citlivá ryba ktorá vníma všetky rušivé elementy ktoré sa okolo nej dejú. Ak chcete loviť pstruhy musíte dodržiavať určité zásady. Hlavnou je naplánovať si lov a vybrať vhodné miesto. K vode pristupujte opatrne a v tichosti aby ste pstruhy nevyplašili a taktiež počas celého pobytu nesmiete dať rybám najavo že ste v ich blízkosti.

Loviť pstruhy sa dá na rôznych miestach. Uveďme si príklad, ak idete na pstruhy k horským potokom alebo bystrinám musíte byť veľmi opatrný a tichý. Na týchto miestach je majú ryby veľké množstvo prirodzených úkrytov tvorených samotnou prírodou. Taktiež ako návnadu je dobré použiť napodobeniny živočíchov ktoré žijú v danej vode a ktoré ryby pozná. S prikrmovaním to netreba preháňať keďže v týchto vodách má ryba dostatok prirodzenej potravy rôzneho typu. Tak kde ryby nemá prirodzený úkryt sa neusadí resp. usadia sa tam len menšie ryby ktoré nemajú na výber ale tieto rybky nie sú veľmi obľúbené u rybára.

Ryba dokáže zaznamenať akýkoľvek pohyb vodnej hladiny, stačí ak narušíte mierne vodnú hladinu kde sa vytvorí malá vlna alebo padne do vody konárik, tieto všetky aspekty ryby vnímajú.

Najlepším miestom na chytanie pstruhov je široká rieka mierne hlboká ktorá je plná balvanov a rôznych úkrytov. Ryby sa v takej vode nedajú až tak ľahko vyplašiť keďže voda v ktorej žijú je aktívnejšia a hlučnejšia. V takejto vode môžete loviť z brehu ale aj z vody. Nahadzovanie by ste mali uskutočňovať priečne cez vodu. Nástrahu musíte viesť niekoľko krát po tom istom mieste ale v rozličných hĺbkach a rozličnou rýchlosťou aby ste rybu vyprovokovali a aby si nezvykla na túto nástrahu lebo inak ju bude ignorovať. Ťahanie nástrahy si musí každý rybár natrénovať sám nesmie to byť veľmi rýchle aby ryba mala možnosť zaregistrovať nástrahu ale zase ani nie veľmi pomaly keďže musíme zabrániť tomu aby ryba mala čas si nástrahu dobre obzrieť. Pre rybára je nevýhodné ak má ryba čas si obzrieť nástrahu.

Vždy treba dbať na opatrnosť pri love. Ak ryby vyplašíte môže trvať veľmi dlho pokiaľ sa na dané miesto vrátia späť a zase začnú konzumovať potravu.

Po prvom úlovku v takýchto vodách je rybár prezradený. Je dobre sa presunúť na iné miesto hoci len o pár metrov lebo ryby medzi sebou komunikujú a dávajú si signály že sa niečo deje. V horským bystrinách buďte obozretný lebo ryby sa tam z najväčšou pravdepodobnosťou nachádzajú len vy ich v rýchlo tečúcej vode nevidíte kvôli odrazom svetla a môžete byť často prekvapený odkiaľ príde záber. Takéto vody sú veľmi dobrým tréningom aktívneho rybára.

Ideálnym miestom na lov je ak vidíte osamelý veľký balvan niekde v strede rieky. Je to vhodné miesto na ktoré sa oplatí nahadzovať  z každej strany kameňa a prípadne vyskúšať rôzne nástrahy veľkosti, farby, materiály. Toto miesto je vhodné preto lebo za balvanom sa vytvára vodná jamka ktorá vzniká pri obtekaní balvana vodou. V tejto vodnej jamke nie je silný prúd vody a ryby tam radi chodia za potravou keďže sa aj v rýchlo tečúcej vode vedia v pokoji nakŕmiť.

To isté platí aj na tienistých miestach pri skalách prípadne na brehoch kde je bujná vegetácia rastlín prípadne korene stromov prerastajúce do vody.