Lov na privlač

Chytanie na privlač (bič)

Je to jeden z najstarších spôsobom rybolovu. Pri tomto love sa používajú udice bez navijaku. Vlasec je pripevnený na hrote udice a nesmie byť nikdy dlhší ako je samotná udica inak by sme nevedeli dobre nahadzovať do vody. Zostavu tvorí udica, vlasec, záťaž a háčik s návnadou. Bežné biče sa vyrábajú zo sklolaminátu a sú v dĺžke od 2,5 – 6 metrov. Biče ktoré sa používajú na rybárskych súťažiach môžu dosahovať dlážku až 11 metrov a pre maximálne odľahčenie sú vyrobené z karbónových komponentov. Bič je určený pôvodne k lovu drobnejších druhov rýb, ale s modernými modelmi sa dá uloviť aj niekoľko kilogramový kapor. Vzhľadom k chýbajúcemu navijaku je chytanie väčších rýb obťažnejšie keďže nevieme povoliť vlasec. Pri veľkej rybe úspešnosť závisí od dĺžky a pružnosti udice a hlavne od šikovnosti a zručnosti rybára. Pri tomto spôsobe lovu sa ako návnada používa blyskáč (drobný farebný a ligotavý pliešok). Je to aktívna technika rybolovu ktorá spočíva vo vyhľadávaní vodných predátorov k ich následnému vyprovokovaniu a k útoku na nástrahu ktorá je vlečená pod vodnou hladinou rybárom. Rybár často nachodí kilometre po brehu revíru a vykoná stovky nahodení. Celý proces opakuje na rozličných miestach a podľa toho aj prispôsobuje techniku nahadzovania a chytania. Na plytčinách s plávajúcimi nástrahami a v hlbokých naopak naviaže na vlasec ťažšie a potápajúce sa nástrahy. Vlečúcou nástrahou sa rozumie akákoľvek nástraha ktorá má podobu prirodzenej koristi dravých rýb. Môže to byť kovová či plastová imitácia rybičky prípadne napodobenina rybky vyrobená z gumy. Týchto nástrah je celá rada a nemusia napodobňovať iba malé rybky. Na trhu sú aj kópie rakov, červov, pijavíc, žiab dokonca aj myší. Tieto nástrahy sami od seba neulovia rybu ale je nutné ich oživiť správnym vedením zo strany rybára. Nástrahu je potrebné vo vode priťahovať a to raz pomalšie inokedy zase naopak rýchlejšie, musí tam byť určitá nepravidelnosť lebo iba tak sa napodobní zranená, unavená alebo vyplašená korisť ktorá upúta pozornosť dravca a vyprovokuje ho k následnému výpadu. Základom je výber vhodnej udice. K tejto technike patria hlavne krátke udice – ich dĺžka sa pohybuje od 18,7 m až do 2,7 m. Všeobecne platí že s kratšou udicou sa presnejšie nahadzuje na kratšie vzdialenosti a s dlhšími naopak na dlhšie vzdialenosti kde už vzniká väčší rozptyl pri dopade nástrahy. Kratšie a jemnejšie udice sa využívajú na lov menších dravcov (pstruhy, jalce) a sú vhodné na menej rozsiahlych vodách (potoky, malé riečky). Podstatne väčšie a robustnejšie udice sa využívajú pri love veľkých a bojovných predátoroch (šťuka, sumec) a taktiež na chytanie v priestrannejších vodách (veľké rieky, priehrady).

Lov na prívlač delíme na tri základné skupiny:

- Ultra ľahký prívlač

- Stredný prívlač

- Tažký prívlač

 

Ultra ľahký prívlač

Tento spôsob lovu sa tiež nazýva aj „závodný“ a používa sa prevažne na chytanie menších rýb a to dravcov ako pstruh. Výhodou je že rybár týmto spôsobom vie uloviť väčšie množstvo rýb za kratší čas menších rozmerov. Na lov sa využívajú kratšie udice v dĺžke okolo 2 metrov, malé navijaky a tenké vlasce o rozmeroch 0,008 – 0,12 mm. Ako nástraha nám poslúži nástraha o hmotnosti 2 g a dĺžke 3 – 5 cm (larvy, hmyz, umelé červy).

 

Stredný prívlač

Najrozšírenejšia a najuniverzálnejšia forma prívlačového lovu. Umožňuje chytanie dravcov väčších rozmerov. Udice sú robustné  v dĺžke do 2,7 metra a vrhacia gramáž sa pohybuje okolo 40 g. Ako nástraha sa používa napodobenina zvyčajne plastová hmyzu v dĺžke okolo 10 cm a váhe 15 g.

 

Ťažký prívlač

Používa sa na chytanie tých najväčších kapitálnych rýb a predátorov ktoré žijú v našich vodách. Predovšetkým je určená na lovenie veľkých sumcov a šťúk. Celé rybárske náčinie je prispôsobené na lov bojových a silných rýb. Udica musí byť spoľahlivá a pevná obvykle s dĺžkou okolo 3 metrov. Ako návnada sa používa napodobenina ťažkých a veľkých rozmerov napr. umelé či gumené myši alebo žaby až do veľkosti 25 cm .

Tento lov na prívlač ponúka pre rybára aktívny relax, poriadne napätie a uspokojenie s dosiahnutých úlovkov.