Lov dravých rýb naťažko (položením)

Lov dravých rýb naťažko je dosť pa­sívna stratégia lovu ryb a je o cie­ľom nie je preloviť veňce plochv. Používame ho vtedy, ak v určitom revíri chceme loviť intenzívne a dlh­ší čas, pretože rátame s dravými ry­bami číhajúcimi na korisť. Touto metódou sa často dajú chytiť ešte väčšie exempláre než inými metóda­mi. Úspech môžeme dosiahnut aj na miestach, kde sa často loví, keďže ryby už nezaberajú na nástrahy takmer každodenne predkladané ry­bármi. Lov naťažko je účinný aj v zi­me, keď sa dravé ryby pre chlad stá­vajú lenivejšími a potešia sa nástrahe.