Kolok malý

Malá štíhla ryba. Žije na dne vätších riek hlavne v povodí Dunaja.

 

 

 

 

 

latinsky: Zingel streber
anglicky: Streber
nemecky: Streber

2 roky

Ostriežotvaré Marec - Máj
Ostriežovitá

14 až 16 cm

všežravec

18 cm

5 rokov

dve chrbtové plutvy

nízke podlhovasté telo

šupiny na čele

brucho bez šupín