Hrebenačka pásavá

Malá ryba s žlto-zeleno-čiernym pruhovaním ktorá sa vyskytuje iba vo väčších tokoch povodia Dunaj.

 

 

 

 

 

latinsky: Gymnocephalus schraetser
anglicky: Striped ruffe
nemecky: Schrätzer

2 - 3 roky

Ostriežotvaré Apríl - Máj
Ostriežovitá

15 až 20 cm

všežravec

30 cm

5 rokov

podlhovasté telo

žlto - zeleno - čierne sfarbenie