Hlaváč obyčajný

Drobná ryba žijúca na dne čistých tečúcich riek a potokov.

 

 

 

 

 

 

latinsky: Cottus gobio
anglicky: Bullhead
nemecky: Westgroppe

2 - 3 roky

Ostriežotvaré Marec - Apríl
Vrankovitá

8 až 12 cm

všežravec

15 cm

8 rokov

ploché telo

široká tlama

hnedé sfarbenie

škvrny na tele