Belička obyčajná

Strieborne zafarbená drobá ryba žijúca vo vätšine našich riek a nádržiach. Je dokonale prispôsobená k životu v horných vrstvách vôd.

 

 

 

 

 

 

latinsky: Alburnus alburnus
anglicky: Bleak
nemecky: Ukelei
 

3 roky

Kaprotvaré Máj - Jún
Kaprovitá

10 až 20 cm

všežravec

25 cm

8 rokov

podlhovasté, mierne spološtené telo

dlhé, svetlé a ostré zašpičatené plutvy

chvostová plutva je dlhá

strieborné sfarbenie

šedý chrbát