Ako čítať hladinu vody

Ako čítať hladinu vody

Je veľmi dôležité aby rybár vedel čítať hladinu vody na ktorej loví. Musí sledovať zrážky, výšku vodnej hladiny a iné ekologické zmeny a podľa týchto skutočností prispôsobovať svoj lov a aj miesto svojho lovu.

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je určiť, ktorým smerom sa voda pohybuje, a to tok ale aj to či voda buď klesá alebo stúpa. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je dať značku (palicu) na okraji vody, kde si označíme aktuálnu výšku hladiny.. Za každým, keď sa vrátite na naše obľúbené miesto tak si hneď skontrolujeme ako sa správa hladina vody. Tento úkon je pre rybára dôležitý aby vedel prispôsobiť svoj lov keďže niektoré druhy rýb sa zvyčajne a najviac času svojho života zdržiavajú v jednej a tej istej hĺbke vody. Z toho nám vyplýva že ak klesne hladina vody ryby sa stiahnu ďalej od brehu do hlbších vôd, čiže rybár musí kŕmiť a nahadzovať do väčšej diaľky. Tento vzorec platí aj v opačnom prípade ak vodná hladina stúpa ryby sa zdržiavajú bližšie pri brehu a preto nie je potrebné nahadzovanie na odľahlých miestach voči brehu.

Tiež je dobre vedieť že ak hladina vody stúpa je to vhodný čas na chytanie väčších dravých rýb keďže tieto ryby sú bližšie k brehu a majú väčší pocit istoty. Taktiež sú tieto ryby pri vyššej hladine agresívnejšie a viac aktívne pri love. Pochopenie vodnej hladiny tvorí pre rybára veľkú časť jeho úspechu.