Zostrojenie strechy posedu

Každý typ posedu môže byť zastrešený. Je to ochrana pred dažďom, snehom a silným vetrom. Určite nie je najpríjemnejšie odpratávať sneh alebo ľad zo sedačiek, či posedávať v daždi alebo silnom vetre.

V prípadoch, že nechceme bojovať na posede so snehom a ľadom by bolo postačujúce iba opláštenie, avšak najistejšou alternatívou je zakrytie posedu strechou.

Strecha môže byť osadená buď na predlžených bočniciach alebo sa k posedu pribijú dodatočne strečné podpery siahajúce až na zem. V prvom prípade musí byť rebríkový posed veľmi pevný, v druhom prípade bude spotreba materiálu väčšia.
Preto by sme si mali dobre rozmyslieť, či nezvolíme iný typ posedu.

  
Predstavíme si štyri typy konštrukcií strechy. Prvé tri majú pultovú strechu, štvrtý má sedlovú strechu.
Pultová strecha má sklon dopredu alebo dozadu. V prípade vyspádovanej strechy dozadu nekvapká voda na zbraň, podpery alebo rebrík. Strechy vyspádované dopredu poskytujú v prípade vetra fúkajúceho zpredu lepšiu ochranu pred dažďom a snehom. V prípade, že sa chcete vyhnúť problémom s kvapkajúcou vodou, dá sa k streche primontovať odkvapový žľab.

V prípade č. 1 je možné hotovú strechu vytiahnúť lanom (nie je to však jednoduché), alebo môžete kvôli pribitiu dosiek vyjsť na strechu. Ak zostrojujeme nízky posed, môžeme použiť rebrík.

 

V prípade č. 2 by mal byť sklon strechy väčší a ideálne je používať čiroké dosky. Pripevníme ich tak, že vylezieme na strechu.

 

V prípade č. 3 používame bitumenové vlnité dosky, s ktorými sa ľahko pracuje a dlho vydržia. Túto strechu staviame tak, že väzníky prečnievajú na každej strane aspoň 30 cm, na ktoré sa položia vlnité bitumenové dosky (väčšinou dve prekrývajúce sa). Na bitumenové dosky potrebujeme dať aspoň 3 ďalšie guľatiny (väzníky), ktoré pripevňujeme k spodným väzníkom drôtom.
Takisto môžeme skonštruovať strechu, kde namiesto guľatín použijeme jednoducho klince alebo šruby, ktorými upevníme bitumenové vlnité dosky. Obidva spôsoby je možné urobiť bez toho, aby sme museli liezť na strechu.

V prípade č. 4 zostrojujeme strechu na kazateľni. Tu sa tento typ totižto najviac hodí. Sedlovú strechu konštruujeme nasledovne:
- Zložíme nastavec kazateľne
- Trámy sa prichytia na rám konštrukcie
- Rám a trámy prevŕtame 9mm a použijeme šruby silné 8mm
-  Na trámy sa prbije doska alebo dosky hrubé minimálne 18mm, na ktorú neskôr pripevníme lepenku alebo fóliu (namiesto lepenky je možné použiť aj bitumenové vlnité dosky)
- Po zakrytí hrebeňa môžeme použiť plech alebo akýkoľvek tenký materiál, ktorý je možn= ohnuť do uhla 120°

V neposlednom rade je nutné upozorniť, aby pri zostrojovaní strechy, najmä vo výške pracovali spolu najmenej 2 osoby, aby sa mohli istiť a v prípade potreby privolať pomoc.