Zoradenie zveri a výrad

Po každej nadhánke sa ulovená zver a ošetrená zver ukladá do radov, a to podľa druhov. Pre lepšie a rýchlejšie sčítanie sa každý desiaty kus ,malej zveri v príslušnom rade povitiahne. Vedúci poľovačky si pritom urobí výkaz o úlovkoch jednotlivých strelcov. Pomocníci potom ulovenú zver odvážajú na miesto výradu, aby práca s výradom zveri mohla byť hneď po skončení poľovačky hotová.

Výrad zveri je slávnostný poľovnícky obrad po skončení každej spoločnej poľovačky, ktorý dokumentuje výsledky dobrého hospodárenia v poľovnom revíri, streleckú zručnosť zúčastnených strelcov a napokon sa týmto spôsobom preukazuje ulovenej zveri posledná pocta. Výrad treba po každej spoločnej poľovačke veľmi starostlivo pripraviť. Miesto pre výrad má byť suché a rovné, aby sa ulovená zver mohla usporiadať podľa druhov do radov, ktoré vytvárajú obdĺžnik alebo štvorec, hranice sa orámujú čečinou alebo inou zeleňou. V rohoch tohto priestoru sa zvyčajne pripravia malé vatry, ktoré sa zapália až na začiatku výradového obradu. Diviačiu zver prinášame na výrad vyvrhnutú a riadne ošetrenú. Zver sa ukladá do radov podľa jednotlivých druhov zveri vždy pravým bokom dole. Na pripravený výrad nastúpia účastníci poľovačky takto:

Na pravú stranu prvého radu vyloženej zveri, čelom k úlovkom sa postaví vedúci poľovačky, ktorý vyhlási výsledok celej poľovačky, prípadne uvedie podrobnejšie údaje o jednotlivých nadhánkach. Po jeho pravej ruke stojí poľovný hospodár a ostatní poľovníci. Na protiľahlej strane, teda za posledným radom vyloženej zveri, stoja trubači, za nimi personál a ostatní pomocníci. Na pokyn vedúceho poľovačky trubači zatrúbia signál „Pozor!“ a pomocníci zapália pripravené vatry. Potom vedúci poľovačky predstúpi pred poľovného hospodára, pozdraví ho a v pozore hlási výsledok, ako aj celkový priebeh poľovačky. Poľovný hospodár odzdraví. zloží klobúk, osloví hostí a ostatných účastníkov, poďakuje sa im za dodržiavanie disciplíny na poľovačke a za dobre vykonanú prácu. Reč zakončí poľovníckym pozdravom „Lovu zdar!“, načo všetci účastníci zborovo odpovedajú „Zdar!“. Hneď potom trubači zatrúbia halali alebo poľovnícke fanfáry, ktoré prítomní vypočujú v pozore s obnaženou hlavou. Po fanfárach poľovný hospodár ešte raz všetkých pozdraví „Lovu zdar!“ a trubači pozdrav opakujú signálom „Lovu zdar!“.