Zobor hôrny

Zobor hôrny nazývaný aj ako Bizon európsky, je podobný vo vzhľade k Severo Americkému bizónovi. Aj keď je menší má charakteristický tvar tela s krátkym krkom a výrazným ramenný hrbom. Má dlhšiu hrivu pod krkom a tiež na čele. Hustá srsť je tmavá až zlatisto hnedá, ale je menej chlpatý ako americký bizón. Obe pohlavia nesú krátke rohy, ktoré vyčnievajú von a potom sa krivia nahor.

Veľkosť

    Dĺžka: 2,9 m
    Ramenná - kohútik : 1,8 - 1,95 m
    Váha: 600 - 1000

 

Biológia

Zubry majú podobný spoločenský systém ako ich americkí príbuzní. Mimo párenie samce tvoria stáda, zatiaľ čo samice a ich mladí sa nachádzajú v materskej skupiny 13 až 15 kusov. Tieto samičie skupiny zaberajú obrovské teritórium až 100 kilometrov štvorcových a sú vedené dominantnou kravou. Ruja prebieha od augusta do októbra a počas tejto doby samce medzi sebou súťažia. Agresívne strety medzi súperiacimi samcami sa vyskytujňu často. Kravy sú gravidné asi 264 dní, spravidla v máji a júli liahnú mláďatá, zvyčajne opúšťajú svoje stádo, aby tak urobili; mladé teľatá sú schopné chodiť už po niekoľkých hodinách, odstavené od materského mlieka su priblížne vo veku jedného roka pri ďalšom párení.

Živý sa trávou, výhonkami kríkov a listami. V letných mesiacoch, dospelý samec môže spotrebovať 32 kilogramov potravi za deň. Zubri v Poľsku boli tradične kŕmené v zime senom a to po celé stáročia. Zubor potrebuje piť každý deň a v zime môže byť videný ako láme ľad s ťažkými kopytami.

Tento druh bol stratený z voľnej prírody iba 54 jedincov prežilo v európskych zoologických záhrad. Boli znovu úvodé do lesov v Bielorusku, Poľsku, Rusku, Litve, Ukrajine a na Slovensku.

Zubor obýva zmiešané a listnaté lesy s otvorenými a rozľahlími pastvinami.

Zubor je klasifikovaný ako zraniteľný na Červenom zozname IUCN. V rámci druhu sú dve genetické línie.

Zásahom poľnohospodárstva, obrovské plochy zubra európskeho boli stratené a ich rozsah sa stal masívne obmedzeným. Tieto zvieratá boli tiež prenasledované lovcami a v roku 1927 tento druh nakoniec zanikol v divočine. Má prirodzenú nízku úmrtnosť.