Zásady starostlivosti o zver

V záujme starostlivosti o zver treba v poľovných revíroch plánovať vybudovanie poľovníckych zariadení.

 • na každých aj začatých 10 jedincov kmeňového stavu raticovej zveri (okrem diviačej) jedno krmovisko vybavené 1 kŕmidlom so zásobníkom na objemové krmivo, 8 až 10 zastrešenými válovčekmi na jadrové krmivo, pri intenzívnom chove aj silážou a 3 – 4 kŕmnymi stolmi na podávanie siláže a s jedným valcovým soľníkom. Ďalej treba vybaviť revír soľníkmi, na každých 3 až 6 jedincov raticovej zveri jeden soľník, pričom sa rátajú aj soľníky na krmoviskách.
 • na každých začatých 10 jedincov kmeňového stavu diviačej zveri 1 krmovisko vybavené jedným zásobníkom na jadrové krmivo postaveným na koloch, pod ktorými je veľký masívny válov na podávanie krmiva. V intenzívnom chove môže byť krmovisko vybavené aj zariadením na podávanie siláže.

Pre malú zver sa plánujú tieto kŕmne zariadenia

 • zajačia zver – jedno kŕmidlo na objemové krmivo a 1 stĺpikový soľník pre 20 jedincov
 • bažantia zver – jeden násypec pre 10 až 30 jedincov
 • jarabičia zver – jeden násypec pre 1 až 3 kŕdle
 • kačice divé – jeden kŕmny stôl na jadrové krmivo pre 20 až 30 jedincov
 • králiky divé – jedno kŕmidlo na objemové krmivo a 1 stĺpikový soľník pre jednu kolóniu

Pri plánovaní počtu kŕmidiel a soľníkov treba vychádzať zo zásady, že v revíri s lepšou akostnou triedou a vyššou hustotou zveri rátame na jedno zariadenie viac jedincov zveri.

Dĺžka prikrmovacieho obdobia závisí od plochy a nadmorskej výšky poľovného revíru, poveternostných podmienok a druhu zveri. Rozhodujúcim činiteľom je najmä priemerný počet dní so snehovou pokrývkou a jej priemerná výška.

Minimálna dĺžka prikrmovacieho obdobia pre plánovacie účely je takáto:

 • Prežúvavá raticová zver, zajac a králik divý – 90 dní
 • diviačia zver a kačice divé – 75 dní
 • jarabice – 100 dní
 • bažanty – 130 dní

Čím je chov zveri v poľovnom revíri intenzívnejší, tým musí byť intenzívnejšie aj prikrmovanie.