Základné rozmery posedu

Posed môže mať akúkoľvek konštrukciu, niektoré rozmery sú však rovnaké. Jednou z nich je uhol pristavenia rebríka, ktorý by mal byť ideálne 70°.
Spôsobov, ako dodržať tento uhol je viac. Zmeriame pomer strán pravouhlého trojuholníka pomocou olovnice a skladacieho metra.

Najlepšou pomôckou na zmeranie uhla rebríka je uhlomer, ktorý si môžeme zhotoviť aj sami.
Jednoducho dve dosky zlepíme glejom a niekoľkými šrubami alebo železné tyče zošrubované do trojuholníka. Pomocou tohto uhlomeru na 110° a vodováhy ľahko nastavíte správny uhol.

 

Okrem uhla pre pristavenie rebríka je ešte niekoľko dôležitých rozmerov, ktoré sa však môžu líšiť podľa výšky postavy alebo osobných požiadaviek.

Iné rozmery:
- rozostup priečok rebríka by mal byť 28 cm
- vzdialenosť medzi sedadlom a opierkami paží a zbrane je vo vertikálnom smere 55 cm (ak terń pred posedom stúpa, opierka na zbraň ,by mala byť vyššie, než opierky paží)
- sklon pultových striech by mal byť medzi 15-20%
- vzdialenosť medzi sedadlom a opierkou na nohy vo vertikálnej polohe by mala byť 45 cm
- priečky rebríka by mali vyšnievať 10 cm od stredu rebríkových bočníc
- minimálna šírka sedadla by mala byť 60 cm
- vzdialenosť medzi hornou hranou operadla a opierkou zbrane by mala byť 90 cm
- výška posedu medzi opierkou nôh a zemou by mala byť 3-5 m (výnimkou je mobilný posed)

Stavanie posedov vyšších ako 5 m sa neodporúča kvôli váhe ale aj kvôli výhľadu, keďže v lese by bol obmedzený vetvami stromov.