Význam strelectva

Strelectvo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva, pretože zver sa loví odstrelom. Bez moderných strelných zbraní si lov zveri v súčasnosti ani nevieme predstaviť. Každý poľovník je povinný naučiť sa bezpečne zaobchádzať s poľovnou strelnou zbraňou a strieľať tak, aby zver, ktorú chce uloviť, zasiahol smrteľne, aby sa čo najmenej trápila.

Poľovníci si pobytom v prírode utužujú zdravie, bystria postreh, zrak a sluch, učia sa rozvážnosti, trpezlivosti, disciplíne, ako aj poznávať a milovať prírodu, ochraňovať ju a správať sa k nej ohľaduplne. Organizovaním kontrolných strelieb a rôznych streleckých súťaží sa všetky tieto vlastnosti ešte viac upevňujú.