Vrana obyčajná východoeurópska

Vrana obyčajná východoeurópska (Corvus corone cornix L.)

Je menšia ako krkavec a nazýva sa aj šedivka alebo vrana sivá. Chrbát a brucho má sivé, ostatné perie čierne. Má mocný zobák. Lieta priamo, pravidelne a rovnomerne. Obýva východnú Európu. Na celom našom území je pomerne početná. V čase hniezdenia žije v pároch. Okrem tohto obdobia sa vrany združujú do rozlične veľkých kŕdľov, najčastejšie v lesíkoch a v lesoch hraničiacich s poľnohospodárskou pôdou. V marci znáša samica 4 – 6 vajec do hniezda na vysokom strome. Sedí na nich 17 – 18 dní. Je to všežravec. Živí sa myšami a hrabošmi, rozličným väčším hmyzom, plieni hniezda iných vtákov, loví mláďatá jarabíc, bažantov a zajacov, žerie zdochliny, zrno plody a zelené časti rastlín. V zime kŕdeľ vrán niekedy zaútočí aj na dospelé jedince malej úžitkovej zveri. Pre poľovníctvo je škodlivá. Jej lov sa povoľuje po celý rok. V Čechách žije iný poddruh vrany, a to vrana obyčajná západoeurópska (Corvus corone corone), ktorá je celá čierna.