Volavka popolavá

Volavka popolavá (Ardea cinerea L.)

Je takmer taká veľká ako bocian, dosahuje hmotnosť 1,1 – 1,7 kg, jasno sivá, s predĺženým ozdobným perím na záhlaví a pod krkom. Krk má veľmi dlhý a tenký, pri lete esovite zahnutý, zobák má 100 – 125 mm dlhý, ostrý, klinovitý. Nohy má veľmi dlhé. Brodí sa vo vode a loví ryby a obojživelníky. Hniezdi na stromoch v kolóniách. Hniezdo je pomerne veľké a stavajú ho obaja parteri. Samica znáša 4 – 5 vajec a sedia na nich striedavo obaja rodičia 25 – 28 dní. Najprv vyvrhujú mláďatám potravu priamo do zobáka, neskôr pred ne do hniezda. Lovia tak, že stoja meravo v plytkej vode a ryby sa zmocnia prudkým vymrštením hlavy na dlhom krku. Na poli chytajú rôzny hmyz, drobné hlodavce, vtáky sediace na hniezde atď. Pri love v rybníkoch porania veľa väčších rýb, ktoré sa im nepodarí uloviť. Je sťahovavá. Do čeľade volavkových patrí ešte veľa iných brodivých vtákov (volavka purpurová, beluša veľká a malá, chavkoš nočný, bučiak veľký, bučiačik obyčajný a i.), ktoré však nepatria medzi zver.