Vlastnosti poľovníka

Medzi základné vlastnosti poľovníka patrí zásada správať sa pri love šľachetnehumánne. Takýto poľovník ani pri odstrele netrofejovej (samičej) zveri nikdy neodstrelí vedúcu alebo vodiacu jelenicu čeľade. Nikdy nezasiahne tak, aby jelenie, srnčie, danielie alebo muflonie mláďa zostalo osirotené a odkázané samo na seba skôr, ako ho matka všetko naučila. Je samozrejmé, že poľovník ani pri oprávnenom odstrele nesmie zver usmrcovať tak aby zbytočne trpela a po ulovení jej prejaví úctu. Platí to aj pri love na škodlivú zver, poľovník sa nikdy nesmie dať strhnúť streleckou vášňou. Vie, že i táto zver má v prírode svoje miesto. Nezabúda, že vlastnosťami skutočného poľovníka sú rozvaha, sebaovládanie a skromnosť. Poctivosť, čestnosť, ochota podať pomocnú ruku a dobrovoľná disciplína v kolektíve by mali byť vlastnosťami každého kto sa chce nazývať poľovníkom. Musí byť presný a dôsledný, na poľovačke sa správa vždy podľa pokynov vedúceho poľovačky alebo prideleného sprievodcu.