Včelár obyčajný

Včelár obyčajný (Pernis apivorus L.)

Rod včelár je u nás zastúpený iba sťahovavým včelárom obyčajným, ktorý sa živí najmä hmyzom, ale aj rozličnými menšími stavovcami. za letu má podobnú siluetu ako myšiak, ale má dlhší chvost s priečnymi pásmi na báze a s jedným pásom na konci. Krídla má o niečo užšie. Má drobnú hlavu a perie nad zobákom menšie, šupinovité. Dúhovku má žltú. Je celoročne chránený.