Úradné skúšanie zbraní / Tlakové skúšky

Podľa platných predpisov musia mať všetky zbrane platnú značku skúšobne zbraní a streliva (vykonanú tlakovú skúšku). Preskúmaním zbrane sa na minimum znižuje pravdepodobnosť ohrozenia života a zdravia strelca. Základom skúšania zbraní je streľba s nábojom, ktoré vyvíjajú vyšší tlak prachových plynov ako bežneé spotrebné náboje. V priemere je výkon testovacieho streliva vyšší až o 30 %.