Typický posed s podstavcom

Pri stavbe tohto posedu sa montuje najprv podstavec (väčšinou z guľatiny) a potom samotný posed ako nádstavec.
Tento posed sa skladá z dole rozšíreného podstavca spevneného diagonálnymi výztuhami, z rebríka, ktorý je pristavený vzadu k podstavcu a z nástavca posedu s pultovou strechou a so sklápacím sedadlom.

 

Návod na stavbu podstavca:

 1. Na rovnú plochu si položíme dve stojiny (A) a zrovnáme ich do požadovanej polohy. Hore a vo vzdialenosti 40 cm od dolného konca ich spojíme s priečnymi trámami (B,C) jedným klincom. Dĺžka horného priečneho trámu (B) musí odpovedať minimálne dĺžke posedu. Spodný rozostup má byť väčší minimálne o jednu tretinu ich dĺžky.
 2.  Pásmom zmeriame diagolnálnu vzdialenosť medzi spojmi stojin a priečnych trámov. Bočné diely vyrovnáme a pripevníme na ne diagonálne výztuhy (D), ktoré budú neskôr smerovať k hornému koncu rebríka. Druhým klincom pribijeme k stojinám priečne trámy.
 3. Bočné diely postavíme vždy jednou stojinou dole vedľa seba na rovnú plochu a provizórne ich podoprieme. Stojiny spojíme na vrchnej strane priečnymi trámami (E) – ich dĺžka musí byť väčšia ako je šírka posedu. Pripevníme ich tesne pod horné priečne trámy osadené na bočné diely. Diagonálnu výztuhu (F), ktorá spevní podlahu vyrovnanú do pravých ulov osadíme hore medzi trámami (B).
 4. Bočné diely spojíme dole ďalšími priečnymi trámami (G) a zafixujeme ich rozostup. Rozostup stojin by mal byť dole zase väčší o 1/3 ich dĺžky. K pripevneniu väzníka budeme pravdepodobne potrebovať rebrík, lebo kvôli horizontálnej polohe podstavca bude siahať dosť vysoko.
 5. Pásmom opäť premeriame diagonály, vyrovnáme konštrukciu a a pripevníme diagonálne výztuhy (H). Ďalšie výztuhy na túto plochu vpredu a vzadu pripevníme až po vztýčení posedu.
 6. Diagonálnymi výztuhami (I) spevníme pozemný veniec v úrovni dolných priečnych trámov.
 7. Osadíme podlahu (J).
 8. Podstavec vztýčime a priviažeme k nemu lano, pomocou ktorého ho budeme v konečnej fáze vztyčovania spúšťať do zvislej polohy. Zadné stojiny postavíme na podložky a zakolíkujeme. Rebrík (K,L) pripevníme zo zadnej strany.
 9. Teraz môžeme pripevniť zostávajúce diagonály (H).

Návod na stavbu podstavca:

 1. Na rovnú plochu si položíme dve stojiny (A) a zrovnáme ich do požadovanej polohy. Hore a vo vzdialenosti 40 cm od dolného konca ich spojíme s priečnymi trámami (B,C) jedným klincom. Dĺžka horného priečneho trámu (B) musí odpovedať minimálne dĺžke posedu. Spodný rozostup má byť väčší minimálne o jednu tretinu ich dĺžky.
 2.  Pásmom zmeriame diagolnálnu vzdialenosť medzi spojmi stojin a priečnych trámov. Bočné diely vyrovnáme a pripevníme na ne diagonálne výztuhy (D), ktoré budú neskôr smerovať k hornému koncu rebríka. Druhým klincom pribijeme k stojinám priečne trámy.
 3. Bočné diely postavíme vždy jednou stojinou dole vedľa seba na rovnú plochu a provizórne ich podoprieme. Stojiny spojíme na vrchnej strane priečnymi trámami (E) – ich dĺžka musí byť väčšia ako je šírka posedu. Pripevníme ich tesne pod horné priečne trámy osadené na bočné diely. Diagonálnu výztuhu (F), ktorá spevní podlahu vyrovnanú do pravých ulov osadíme hore medzi trámami (B).
 4. Bočné diely spojíme dole ďalšími priečnymi trámami (G) a zafixujeme ich rozostup. Rozostup stojin by mal byť dole zase väčší o 1/3 ich dĺžky. K pripevneniu väzníka budeme pravdepodobne potrebovať rebrík, lebo kvôli horizontálnej polohe podstavca bude siahať dosť vysoko.
 5. Pásmom opäť premeriame diagonály, vyrovnáme konštrukciu a a pripevníme diagonálne výztuhy (H). Ďalšie výztuhy na túto plochu vpredu a vzadu pripevníme až po vztýčení posedu.
 6. Diagonálnymi výztuhami (I) spevníme pozemný veniec v úrovni dolných priečnych trámov.
 7. Osadíme podlahu (J).
 8. Podstavec vztýčime a priviažeme k nemu lano, pomocou ktorého ho budeme v konečnej fáze vztyčovania spúšťať do zvislej polohy. Zadné stojiny postavíme na podložky a zakolíkujeme. Rebrík (K,L) pripevníme zo zadnej strany.
 9. Teraz môžeme pripevniť zostávajúce diagonály (H).

Návod na stavbu na stavbu nástavca posedu:

Nástavec na tento posed sa skladá z predného dielu, zadného rámu, pultovej strechy, ľavého bočného dielu a pravého bočného dielu so sedacou konštrukciou.

 

 1. Stĺpiky predného dielu (A) položíme vedľa seba s vonkajším rozostupom 120 cm a hore ich spojíme opierkou zbrane (B). Ako opláštenie a vystuženie pripevníme pod opierku zbrane profilované dosky (C).  Dosky musia byť čo najširšie a po bokoch dostatočne pripevnené.
 2. Stĺpiky zadného rámu (D) položíme vedľa seba s vonkajším rozostupom 120 cm a dole a hore prišrubujeme po jednom priečnom tráme (E). Do pravého uhla vyrovnáme zadný rám a rohy spevníme trojuholníkovými doštičkami (F) širokými 30 cm a vysokými 40 cm.
 3. Stĺpiky bočného dielu (G) položíme vedľa seba s vonkajším rozostupom 90 cm tak, aby boli spodné konce v jednej rovine. Vo výške 1 m pripevníme k stĺpikom opierku paží (H). Pod opierku paží osadíme profilované dosky (I) alebo iné oplášťovanie. Hore priložíme strešný väzník (J), na stĺpikoch vyznačíme sklon strechy a stĺpiky podľa potreby prirežeme. Zvrchu môžeme strešný väzník prišrubovať. Bočný diel otočíme a vo výške 0,45 cm pripevníme nosník sedadla (K). Druhý bočný diel zhotovíme rovnako, len v zrkadlovo.
 4. Predný diel, bočné diely a zadný rám zošrubujeme. Diely vždy najprv vyrovnáme do pravého uhla, hore a dole vyvŕtame otvory vrtákom širokým 9 mm a zošrubujeme 8 mm zamkovými šrubami.
 5. Sedadlo (L) pripevníme pomocou dvoch kĺbových závesov na nosník sedadla pravého bočného dielu a operadla (M) rovnako pomocou dvoch kĺbových závesov  na sedadlo.
 6. Strešné trámy umiersníme na strešné väzníky, pripevníme ich svorkami a šrubovými stužidlami, znova vyvŕtame otvory vrtákom širokým 9 mm a zošrubujeme 8mm zámkovými šrubami.
 7. Strechu osadíme na stešné trámy.
 8. Nástavec posedu môžeme pripevniť k podstavcu.